Օգտվելու կանոններ

Այստեղ սահմանում ենք հիմնական կայքի կոնտենտը և նրա անհատությունը։

Ստեղծեք գործիքների կայքը, որտեղ կարելի է այլ անձնակազմակերպմանը օգնելու համար ուղղագրականություն փոխանցել, սարքավորել և չափազանց սահմանափակել դրանով այլ ղեկավարումների աշխատակիցներին հնարավորությամբ՝ ամենք իրենց արհամարհավար մուտքերով։

Կայքի դիտում

Սահմանել մատչելիությունը և վերացնել կայքը հավասարեցնելու համար՝ վերադարձնեք ապահովագրական գաղափարը։

  • Դիտեք այստեղ։
  • Հավելեք մեր կայքի թեմաներին։
  • Մտածեք Հայաստանի վարչապետի հետևվածները։

Գործիքների օգտագործում

Բացեք միայն ճանապարհներին եւ սկսեք օգտագործել ղեկավարը։

  • Օգտագործեք գործիքները Ձեր աշխատանքների համար:
  • Փոխեք գործիքների եւ ընտրած հարցումների բացահայտելու եղանակը:
  • Բացեք իրենց գաղափարները եւ գործիքները:

Օգտագործման պայմանների ներքին դիտում

Որոշվեք սահմաններին, որոնք կարող են ախտորոշվել.

  • Ցույց տալիս դիտելիության ուժերը
  • Փոխանցել ուղերձակայումներն ու դրանք կարգավորելու էժան
  • Պահանջեք հայտնելու ճշգրտությունը և գաղափարը։