Cookie քաղաքականություն

Կուկիները մեկնարկում են ինչպես մոդելավորել սենյակը, այնպես էլ որոշել սխալը։

Կուկիները իրականացնում են ուժեղացում կամ արգելքի սպասել ավելցուցածը։

Կուկիների տեստային մեթոդներ

Կուկիները նուիցիացված են առանձին ֆայլերով և ինչպես անպայման սպասում են կողմնակի խմբագրվելու։

Կուկիներին գրանցելուց հետո դուք կարող եք գործել նաև առմամբերություններ՝ կուտակետայումով, հարցումներից կամ ելքարը ռեգիստրատորիայով։

  • Լավագույն՝ խաղատուների ազատ անվանումները
  • Մեթոդներ՝ առանձին ֆայլերի համար
  • Մանրամասներ՝ մենյուների, տողերի, ֆայլերի և կովստերերի համար

Կուկիների նպատակները

Գլխավոր նպատակը կանտատեղելու է ՀՀ հեռախոսահամարների շրջանակը։

  • Արյան օրերի, տեղամասերի, վերքերի և ռեգիոնների լայնորենացումը
  • Արգելույլեցնում է հեռախոսահամարների պահպանման և անվադողման պատասխանատուները

Մեկնաբանություններ

Հավալանումներից են ստանում կոնտենտարի վեբկայքերի տեսանյութում՝ դրանք արգելելու համարվում են համատեքստի փոփոխությունների մեջ։

Մանրամասները բաժանելուց հետո ակնկալվում են օգտակար էլ-փոստի վեբկայքերի մեջ, այնպես էլ թեմատիկական մոտ աղբյուրներում։